📬📬 จดหมายข่าว วท.พะเยาฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2567

📬📬 จดหมายข่าว วท.พะเยาฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.00 น. ณ สโมสรชมรมศิษย์เก่าครูผู้ปกครอง วท.พะเยา จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ทุกแผนกระดับ ปวส.1 เข้าใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีท่านผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
นายสถิตย์ ปริปุณณากร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนฯ นายกเชษฐ์ กิ่งชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการทรัพยากร นายพิพัฒน์ นวลนิ่ม และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ดร.อพีระศิษฐ์ ทรงอาจ พร้อมคณะครูจากทุกแผนก ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารอธิบายถึงบริบทต่างๆของวิทยาลัยพร้อมกันนี้ ครูศิริรัตน์ แสนมาได้อธิบายถึงการกู้ กยศ. ทุนการศึกษาฯ บริษัท สยามสไมล์ ประกันภัยได้ให้ข้อมูลการประกันอุบัติเหตุกรณีต่างๆ ก่อนที่นักเรียนและผู้ปกครองจะได้ขึ้นไปเยียมชมแผนกสาขาต่างๆที่ตนได้เลือกสมัครเรียนไว้และพบเจอครูที่ปรึกษาครูประจำแผนกพูดคุยถึงข้อปฏิบัติต่างๆของทางแผนกและวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
————————————————————————
🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼
Cr.ขอบคุณรูปภาพบางส่วนจากครูภาวัช เงินชุ่มและนายบัญชาทำข่าวโดย นายบัญชา งานประชาสัมพันธ์วท.พะเยา

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ