📬📬 จดหมายข่าว วท.พะเยาฉบับที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม วันพฤหัสบดี ที่ 09 พฤษภาคม 2567

📬📬 จดหมายข่าว วท.พะเยาฉบับที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม วันพฤหัสบดี ที่ 09 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.00 น. ณ สโมสรชมรมศิษย์เก่าครูผู้ปกครอง วท.พะเยา จัดการปฐมนิเทศนักเรียนทุกแผนกระดับ ปวช.1 เข้าใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีท่านผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
นายสถิตย์ ปริปุณณากร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายชัยยุทธ แก้วประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนฯ นายกเชษฐ์ กิ่งชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการทรัพยากร นายพิพัฒน์ นวลนิ่ม และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ดร.อพีระศิษฐ์ ทรงอาจ พร้อมคณะครูจากทุกแผนก ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารอธิบายถึงบริบทต่างๆของวิทยาลัยพร้อมกันนี้ ครูศิริรัตน์ แสนมาได้อธิบายถึงการกู้ กยศ. ทุนการศึกษาฯ บริษัท สยามสไมล์ ประกันภัยได้ให้ข้อมูลการประกันอุบัติเหตุกรณีต่างๆ ก่อนที่นักเรียนและผู้ปกครองจะได้ขึ้นไปเยียมชมแผนกสาขาต่างๆที่ตนได้เลือกสมัครเรียนไว้
🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼
Cr.พิธีการดำเนินงานโดยนายนพดล จันทร์ศิริพงษ์ เก็บภาพทีมงานครูอบเชยและนายบัญชาทำข่าวโดย นายบัญชา งานประชาสัมพันธ์วท.พะเยา

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ