🔔📢 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่องการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ปีการศึกษา 2567

🔔📢 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่องการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ปีการศึกษา 2567
————————————————————————
ขอให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจำหน่ายอาหารแต่ละประเภทมาทำสัญญา
ในวัน ที่ 7 พ.ค. 2567 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษา **( ถ้าเกินกำหนดเวลาถือว่าไม่ประสงค์จำทำสัญญา วท.จะเรียกผู้ได้ในลำดับต่อไปมาทำสัญญาหรือตามการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นกรณีพิเศษต่อไป )**
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย
🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼
Cr.ข้อมูลข่าวสารโดยนส.ศศิประภา รำไฟ ทำข่าวโดย นายบัญชา งานประชาสัมพันธ์วท.พะเยา

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ