🚻🚺🚹 วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา เข้าดำเนินการประเมินห้องน้ำของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ตามโครงการ สุขาดี มีความสุข ตามนโยบายของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ

🚻🚺🚹 วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา เข้าดำเนินการประเมินห้องน้ำของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ตามโครงการ สุขาดี มีความสุข ตามนโยบายของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยมี นายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคพะเยาพร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
✅แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย “โครงการ สุขาดี มีความสุข”
✨โดยใช้หลัก 5 ส. สะอาด สะดวก สบาย สุขลักษณะ สวยงาม และแห้งหอม 🌸
1.สะอาด (Clean) การรักษาความสะอาด สุขภัณฑ์ โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างมือ และ
สามารถสร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการ โดยให้พื้นห้องน้ำทั้งภายในและภายนอกแห้งอยู่ตลอดเวลา
ปราศจากกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
2.สะดวก (Convenient) การซ่อมแชม บำรุงประตู ช่องระบายอากาศ ให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานและการจัดวางสิ่งของต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
3.สบาย (Comfortable) มี ระบบน้ำประปา ไฟฟ้า ไฟส่องสว่างทั้งภายในและภายนอก
ให้เพียงพอและปลอดภัย
4.สุขลักษณะ (H)gene) การดูแลห้องน้ำให้มีบรรยากาศน่าใช้ และรักษามาตรฐานตามกรมอนามัย
เพื่อสุขภาพและอนามัยของผู้ใช้บริการ
5.สวยงาม (Attactive) การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกให้เรียบร้อย
และเกิดความประทับใจต่อผู้ใช้บริการ
✅โดยให้ดำเนินการอย่างเรียบง่ายประหยัด พอเพียง
✅ทำดี ทำได้ ทำทันที
🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼
Cr. เก็บข้อมูลถ่ายภาพและทำข่าวโดย นายบัญชา งานประชาสัมพันธ์วท.พะเยา

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ