🥉🏆🏵🏵 วิทยาลัยเทคนิคพะเยาขอแสดงความยินดีกับแผนกสาขาวิชา การบัญชี

🥉🏆🏵🏵 วิทยาลัยเทคนิคพะเยาขอแสดงความยินดีกับแผนกสาขาวิชา การบัญชี ที่เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ผลคะแนนรวม 95.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง ทักษะความรู้ทางการเงิน( Fin. ดี We Can Do!!! ) ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
👉1.นางสาวกัญญาณัฐ นันทชัย ( นักศึกษา ปวส.1 )
👉2.นางสาวกัญญาณัฐ เฉพาะธรรม ( นักศึกษา ปวส.1 )
👉3.นางสาวนภสร เชื้อถิ่นภู ( นักเรียน ปวข3 )
👉4.นางสาวนฤมล สุริวงค์ ( นักศึกษา ปวช.3 )
👍ครูผู้ควบคุม นายบัญชา สิทธิตัน
🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️
Cr.ข้อมูลภาพจาก ครูสิริกัญญานี อินตา ทำข่าวโดย นายบัญชา สายสุริยะ งานประชาสัมพันธ์

สนใจสมัครเรียนกับเราปีการศึกษา 2567คลิ๊ก

ติดตามเราทางช่องทาง(เพิ่มเติม)

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ