1 วัน 1 ความดี วท.พะเยาขอชื่นชมคนดี วันจันทร์ ที่ 6 พ.ย.66 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ขอชื่นชมคนดี 2 นร. ปวช.2 แผนกอาหารและโภชนาการ น.ส. วิจิตตา สระแก้ว เก็บเงินได้จำนวนหนึ่งมีจิตใจดีนำส่งงานประชาสัมพันธ์ วท.พะเยา ให้ตามหาเจ้าของต่อไป

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ