12-05-66 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ่างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์66
ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ