ผู้ดูแลเว็ป

📣📣🔔 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา 🔔📣📣 เรื่องกำหนดการเกี่ยวกับนักเรียน – นักศึกษา

สนใจสมัครเรียนกับเรา...

📯🎉🎊🎊📯 วิทยาลัยเทคนิคพะเยาแจ้งหมายกำหนดการ พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเทคนิคพะเยาแ...

📣📣 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

รายละเอียดเจ้าหน้าที...