การฝึกอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 21 ถึงวันเสาร์ที่ 23 ก.ย.66 อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

https://youtu.be/gqj...

จดหมายข่าววันพฤหัสบดีที่ 11พ.ค.2566 วิทยาลัยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานพัสดุและการเงินโดยมีท่านผู้อำนวยการนายสุชาติ มหายศเป็นประธาน ( คลิ๊กที่รูปหลักเพื่อดูรูปบรรยากาศงานทั้งหมด )

จดหมายข่าว วันอังคารที่ 2 พ.ค. 2566 ภาพบรรยากาศการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระเบียบงานสารบรรณและการบริหารจัดการงานเอกสาร เวลา 8.30-16.00น. ณ.ห้องประชุมอนุสรณ์44 ปี โดยมีคุณสุธีรา หางนาค เป็นวิทยากรโดยมีนายสุชาติ มหายศผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยาและรองฝ่ายคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ( คลิ๊กที่รูปหลักเพื่อดูรูปทั้งหมด )