จดหมายข่าว

จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤศจิกายน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 วท.พะเยา เข้ารับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัดพะเยา ประจำปีการศึกษา 2566

คณะกรรมการประกอบด้วย...

จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 4 ประจำเดือนพฤศจิกายน วันที่ 7 พฤศจิกายน2566 นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ดำเนินการซ่อมกิจกรรม (กิจกรรมเข้าเเถว,กิจกรรมชมรม,และกิจกรรมกลาง)

จดหมายข่าวฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำนักเรียนห้องเรียนอาชีพมาส่งเรียนหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรงานวัดละเอียด , หลักสูตรงานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป และหลักสูตรงานเครื่องมือกลเบื้องต้น จำนวน 14 คน

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิ...

จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 1 ประจำเดือน พ.ย. ลงวันที่ 1 พ.ย. 2566 วท.พะเยาสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

คลิ๊กเพื่อดูรูปเพิ่ม...

จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 20 ประจำเดือนตุลาคม วันอังคารที่ 31 ต.ค. 66 การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดร้องเพลงและวงดนตรี

https://youtu.be/aUK...

จดหมายข่าว วท.พะเยา ฉบับที่ 16 ประจำเดือนตุลาคม ช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย ณ บ้านห้วยก้างปลา ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

คลิ๊กเพื่อดูภาพเพิ่ม...