จดหมายข่าว

วันที่ 23 พ.ค. 66 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษาโดยงานปกครองดำเนินโครงการส่งเสิมคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียน-นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา66 ณ หอประชุมสมาคมศิษย์เก่า วท.พะเยา ( คลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพเพิ่มเติม )

จดหมายข่าว วันที่ 11 พ.ค.2566 วท.พะเยาและงานประชาสัมพันธ์ได้จัดสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ณ ห้องสมาร์ทคราสรูมอาคารฝ่ายวิขาการโดยมีนายบัญชา สายสุริยะและนายธนรัฐ อินต๊ะสารเป็นกรรมการและเลขานุการ ( คลิ๊กที่ภาพหลักเพื่อดูภาพบรรยากาศทั้งหมด )

จดหมายข่าววันพฤหัสบดีที่ 11พ.ค.2566 วิทยาลัยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานพัสดุและการเงินโดยมีท่านผู้อำนวยการนายสุชาติ มหายศเป็นประธาน ( คลิ๊กที่รูปหลักเพื่อดูรูปบรรยากาศงานทั้งหมด )

จดหมายข่าว วันอังคารที่ 9 พ.ค. 2566 วิทยาลัยเทคนิคพะเยาจัดงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับชั้น ปวช.1ปีการศึกษา66 ( คลิกที่รูปเพื่อดูรูปบรรยกาศเพิ่มเติม )

จดหมายข่าว วท.พะเยา วันที่ 3 พ.ค. 66 พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานศึกษา พิธีรดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายสุชาติ มหายศ เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียด

จดหมายข่าว วันอังคารที่ 2 พ.ค. 2566 ภาพบรรยากาศการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระเบียบงานสารบรรณและการบริหารจัดการงานเอกสาร เวลา 8.30-16.00น. ณ.ห้องประชุมอนุสรณ์44 ปี โดยมีคุณสุธีรา หางนาค เป็นวิทยากรโดยมีนายสุชาติ มหายศผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยาและรองฝ่ายคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ( คลิ๊กที่รูปหลักเพื่อดูรูปทั้งหมด )

จดหมายข่าว_วท.พะเยา 26/เม.ย./66 พิธีสระเกล้าดำหัวผู้อำนวยการสถาบันการศึกษา ภาคเหนือ 2 และคณะผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์(ปีใหม่เมือง)ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2