สารสัมพันธ์ วท.พะเยา

📸📸🏆🏆สารสัมพันธ์ วท.พะเยา ฉบับที่5 สวัสดีเช้าวันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2566 ท่านผอ.เทคนิคพะเยา นายสถิตย์ ปริปุณณากร ได้ร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียน – นักศึกษา

สารสัมพันธ์ วท.พะเยา...