สารสัมพันธ์ วท.พะเยา

ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง 2567 พิธีสรงน้ำพระ สรงน้ำพระวิษณุกรรมและพิธีสระเกล้าดำหัวท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา

https://youtu.be/T9G...

📩📬 สารสัมพันธ์ วท.พะเยาฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2567 โครงการอบรมวิชาชีพสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา

สารสัมพันธ์ วท.พะเยา...

📸📸🏆🏆สารสัมพันธ์ วท.พะเยา ฉบับที่5 สวัสดีเช้าวันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2566 ท่านผอ.เทคนิคพะเยา นายสถิตย์ ปริปุณณากร ได้ร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียน – นักศึกษา

สารสัมพันธ์ วท.พะเยา...