เรื่องเด่น

แนะนำ

เรื่องล่าสุด

ประกาศรายชื่อ นักเรียน ระดับ ปวช.1 นักศึกษา ระดับ ปวส.1 และระดับปริญญาตรี ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อ นักเรี...

ชื่อหัวข้อ เผยแพร่ผลงานวิจัย การประเมินโครงการส่งเสริมการทำวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายพิพัฒน์ นวลนิ่ม วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประเมินโครงการวิจัย-...