เรื่องเด่น

แนะนำ

เรื่องล่าสุด

📯📯ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่องการยกเลิกการอยู่เวรของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23มกราคม2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค...

📣📢วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เปิดรับสมัครประชาชนเข้าร่วมโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) กิจกรรมสร้างช่างชุมชน ( 1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน ) ประจำปี 2567

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ...