กำหนดการพิธีไหว้ครูช่าง วท.พะเยาปีการศึกษา66 วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 ( ในวันงานไม่อนุญาติให้จอดรถบริเวณหน้าวิทยาตั้งแต่สหการร้านค้าตลอดแนวฝ่าฝื่นตำรวจจะยกรถและทำการปรับตามกฏหมาย )

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ