เดือน: มิถุนายน 2023

วันพฤหัสบดีที่ 29/มิ.ย./66 ศาลเยาชนและครอบครัวจังหวัดพะเยาร่วมด้วย วท.พะเยาจัดโครงการ” ไกล่เกลี่ยทั่วไทย ร่วมใจสารสันติ “ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 44 ปี วท.พะเยา เวลา 8.30-14.00น.

โครงการกิจกรรม รณรงค...

วันพฤหัสบดีที่ 29/06/66วท.พะเยาจัดการประชุมหารือครูที่ปรึกษา,ผู้ปกครองเรื่องการชำระเงินลงทะเบียนล่าช้าล่วงเลยเวลาที่กำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานอาชีวศึกษาตึกอำนวยการชั้น 3

นายสุชาติ มหายศ ผู้อ...

ประชาสัมพันธ์แจ้งเพื่อทราบและระวัง จากทางจังหวัดพะเยา เรื่อง:กองพันทหารปืนใหญ่ ที่ 17 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 จะดำเนินการฝึกและประเมินผลการฝึก จำนวน 2 ห้วงดังนี้ วันที่ 5 – 7 และวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2566 ซึ่งจะทำการฝึกยิงปืนใหญ่ด้วยกระสุนจริง ณ บริเวณสนามปืนใหญ่บ้าน ห้วยบง ตำบลแม่ปืน อำเภอเมืองพะเยา ในเขตพื้นที่ดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่องนักเรียน-นักศึกษาผู้มีความประพฤติดี มีจิตอาสา ประจำปีการศึกษา2566 เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรเนื่องในวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2566

กำหนดการพิธีไหว้ครูช่าง วท.พะเยาปีการศึกษา66 วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 ( ในวันงานไม่อนุญาติให้จอดรถบริเวณหน้าวิทยาตั้งแต่สหการร้านค้าตลอดแนวฝ่าฝื่นตำรวจจะยกรถและทำการปรับตามกฏหมาย )

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่องนักเรียน-นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม ดีมาก ดีประจำปี 2565เพื่อรับเกียรติบัตร ในวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566