คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่องแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสรรหาเป็นพนักงานราชการบริหารทั่วไป ( ด้านบริหารงานทั่วไป และครู )

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ