เดือน: กรกฎาคม 2023

วันศุกร์ที่ 28 กรกฏาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เข้าร่วมงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดพะเยา

จดหมายข่าววันพฤหัสบดีที่ 27/07/66 วิทยาลัยเทคนิคพะเยาจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 และโครงการพิธีถวายเทียนพรรษาประจำปี 2566

จดหมายข่าว วท.เทคนิคพะเยา วันที่ 24/07/66 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสำหรับนักเรียน-นักศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการ

จดหมายข่าว ประจำวันที่ 24/07/66 วท.พะเยา โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจและการส่งเสริมการทำธุรกิจในสถานศึกษา

แผนกอาหารและโภชนาการ วท.พะเยาเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค ภาคเหนือ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก โครงงานเรื่อง การศึกษาการผลิตไซรัปลิ้นจี่และการประยุกต์ใช้เป็นเม็ดบีดส์ไฮโดรเจล ครูผู้ควบคุม ครูปาวีณา หลีหมัด

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่องการหยุดเรียนกรณีพิเศษ และเลื่อนการเรียนการสอน วันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม 2566 และชดเชยการเรียนในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566