จดหมายข่าววันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2566 วท.พะเยาจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตรในสถานศึกษา การเลือกตั้งนายก อวท. ระดับสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

📣📣ผลการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา📣📣
ขอแสดงความยินดี
 

หมายเลข 7 นายสนธยา  นามบุญลา( บีท )แผนกวิชาช่างก่อสร้างเป็นนายกองค์การฯคนใหม่

และแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยครับ
📌ขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคพะเยาต่อไป
ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ