จดหมายข่าว ประจำวันที่ 24/07/66 วท.พะเยา โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจและการส่งเสริมการทำธุรกิจในสถานศึกษา

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ