จดหมายข่าว วท.เทคนิคพะเยา วันที่ 24/07/66 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสำหรับนักเรียน-นักศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการ

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ