จดหมายข่าว วันอาทิตย์ที่ 6สิงหาคม 2566 วท.พะเยาฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตรบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ณ สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จังหวัดพะเยา

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ