เดือน: สิงหาคม 2023

วันอังคารที่29/08/66 วท.พะเยาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายงานการสอนให้มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมิน ว9/2564 และการทำความเข้าใจร่วมกันในเรื่องของงานพัสดุ

โดยมีท่านรองผู้อำนวย...

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 วท.พะเยาจัดโครงการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน ลูกเสือช่อสะอาด พ.ส.น.อ. ภาคเหนือประจำปีการศึกษา 2566

คลิ๊กเพื่อดูภาพเพิ่ม...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยาเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ่างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป ( ครู ) และตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป ( ด้านงานบริหารงานทั่วไป ) รายละเอียดดังแนบ

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 66 วท.พะเยาโดยงานปกครองและศูนย์ความปลอดภัย วท.พะเยาจัดโครงการกลยุทธ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติด นร.-นศ.ประจำปีการศึกษา 2566 ณ.ห้องประชุมสโมสรผู้ปกครองศิษย์เก่าและครู วท.พะเยา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน (สัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) และตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ตามวันและเวลาที่กำหนด