จดหมายข่าว29/08/66 งานประชุมวิชาการองค์การองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา วท.พะเยาประจำปีการศึกษา 2566

เก็บภาพโดย นางสาวศุภรัตน์ นาทอง

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ