จันทร์ที่ 17 กรกฏาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคพะเยายินดีต้อนรับข้าราชการครูผู้ช่วยมาบรรจุ ณ วท.พะเยา 2 ท่านโดยมีท่านรองผู้อำนวยการกเชษฐ์ กิ่งชนะ และนายพิพัฒน์ นวลนิ่ม ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

17 กรกฏาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ยินดีต้อนรับ นางสาวทัศนีย์ ปฤษณา และ      นาวสาวณัฐนันท์  สุกูล เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่ตั้งเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย    แผนกคอมพิวเตอร์ฯและแผนกวิชาการบัญชี ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ท่านรองผู้อำนวยการกเชษฐ์  กิ่งชนะและนายพิพัฒน์ นวลนิ่ม ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานโครงการการบริหารสถานศึกษาเพื่อประเมินสถานศึกษาพระราชทาน จากทางวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นำโดยท่านรองผู้อำนวยการนายวิทยา พิชยาปรีชาพล

วันเสาร์ที่ 15 กรกกาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ได้เดินทางมาส่ง นางสาวทัศนีย์  ปฤษณา เพื่อมาบรรจุรับราชการครูผู้ช่วยโดยมีท่านผู้อำนวยการสุชาติ มหายศและครูแผนกวิชาการบัญชีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ