ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื่อโครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน สายอาชีพอาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ