เดือน: เมษายน 2023

จดหมายข่าว_วท.พะเยา 26/เม.ย./66 พิธีสระเกล้าดำหัวผู้อำนวยการสถาบันการศึกษา ภาคเหนือ 2 และคณะผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์(ปีใหม่เมือง)ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2

วิทยาลัยเทคนิคพะเยายินดีต้อนรับ ในโอกาาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยาด้วยความยินดียิ่ง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื่อโครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน สายอาชีพอาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )