ประกาศวิทยาลัยสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลทั่วไปตำแหน้งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ