ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่องนักเรียน-นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม ดีมาก ดีประจำปี 2565เพื่อรับเกียรติบัตร ในวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ