ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่องนักเรียน-นักศึกษาผู้มีความประพฤติดี มีจิตอาสา ประจำปีการศึกษา2566 เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรเนื่องในวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2566

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ