ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่องรายชื่อนักเรียน-นักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับทุนปี66วท.พะเยา
ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ