ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่องการขอรับเงินทุนการศึกษาประจำปี 2566 สามารถขอรับได้ที่งานการเงินภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ