ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในวันที่ 26กรกฏาคม – 9สิงหาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ