ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่องการหยุดเรียนกรณีพิเศษ และเลื่อนการเรียนการสอน วันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม 2566 และชดเชยการเรียนในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ