ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่องยกเลิกประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ