ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน (สัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) และตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ตามวันและเวลาที่กำหนด

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ