ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยาเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ่างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป ( ครู ) และตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป ( ด้านงานบริหารงานทั่วไป ) รายละเอียดดังแนบ

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ