ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน 88 รายการ

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ