ประชาสัมพันธ์แจ้งเพื่อทราบและระวัง จากทางจังหวัดพะเยา เรื่อง:กองพันทหารปืนใหญ่ ที่ 17 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 จะดำเนินการฝึกและประเมินผลการฝึก จำนวน 2 ห้วงดังนี้ วันที่ 5 – 7 และวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2566 ซึ่งจะทำการฝึกยิงปืนใหญ่ด้วยกระสุนจริง ณ บริเวณสนามปืนใหญ่บ้าน ห้วยบง ตำบลแม่ปืน อำเภอเมืองพะเยา ในเขตพื้นที่ดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน

ฝึกซ้อมยิงปืนใหญ่
ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ