พิธีไหว้ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยาประจำปีการศึกษา 2566 พฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ