วท.พะเยาประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป(ครู) และตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) และกำหนดการวันเวลาสถานที่สอบ ดังรายระเอียดแนบท้าย

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป(ครู) และกำหนดการในการประเมิน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)และกำหนดการในการประเมิน

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ