วันจันทร์ที่ 10กรกฎาคม2566 วิทยาลัยเทคนิคพะเยาร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูนักเรียนที่ไปได้รับรางวัลประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการและการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประจำปี2566

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ