วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 วท.พะเยาได้ลงนามบันทึกข้อตกลง( MOU ) ความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการจำนวน 8 แห่ง โดยมีนายสุชาติ มหายศผู้อำนวยการเป็นประธานในพีธี

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ