วันที่ 10-11 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคพะเยาตรวจสุขภาพประจำปีผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ