วันที่ 26 สิงหาคม 2566 วท.พะเยาจัดโครงการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน ลูกเสือช่อสะอาด พ.ส.น.อ. ภาคเหนือประจำปีการศึกษา 2566

เก็บภาพโดย นายบัญชา สายสุริยะ ( งานประชาสัมพันธ์ )

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ