วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคพะเยาเป็นเจ้าภาพการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้กอบการอาชีวศึกษาระดับภาคเหนือ2 ในวันที่ 3 ของการประเมินรอบปีการศึกษา2565

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ