วันพฤหัสบดีที่ 29/มิ.ย./66 ศาลเยาชนและครอบครัวจังหวัดพะเยาร่วมด้วย วท.พะเยาจัดโครงการ” ไกล่เกลี่ยทั่วไทย ร่วมใจสารสันติ “ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 44 ปี วท.พะเยา เวลา 8.30-14.00น.

โครงการกิจกรรม รณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยจัดบรรยายความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องและหลังฟ้อง ตลอดจนขั้นตอนการไกล่เกลี่ยออนไลน์ ให้แก่นักเรียน – นักศึกษา วท.พะเยา

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ