วันพฤหัสบดีที่ 29/06/66วท.พะเยาจัดการประชุมหารือครูที่ปรึกษา,ผู้ปกครองเรื่องการชำระเงินลงทะเบียนล่าช้าล่วงเลยเวลาที่กำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานอาชีวศึกษาตึกอำนวยการชั้น 3

นายสุชาติ มหายศ ผู้อำนวยการวท.พะเยา เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วย นายกเชษฐ์  กิ่งชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร งานทะเบียน ผู้ปกครอง,นักเรียน – นักศึกษาและหัวหน้าแผนกวิชาเขาร่วมหารือ

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ