วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคพะเยาเป็นเจ้าภาพการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้กอบการอาชีวศึกษาระดับภาคเหนือ2 ในวันที่ 2 ของการประเมินรอบปีการศึกษา2565

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา(รอบปีการศึกษา2565 )ระดับภาคภาคเหนือกลุ่มที่ 2 (พะเยา,แพร่,น่าน,เชียงราย) ในวันที่ 2 ของการประเมิน เป็นพิธีเปิดและการนำเสนอผลการดำเนินธุรกิจ ของวิทยาลัยตัวแทน โดยมีวิทยาลัยเทคนิคพะเยาเป็นเจ้าภาพจัดงาน

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ