วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคพะเยาเป็นเจ้าภาพจัดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาคเหนือ2

เวลา 13.00 น. ลงทะเบียนแต่ละวิทยาลัยทำการตกแต่งบูธนิทรรศการ

เวลา 16.00 น.ประชุมหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะและครูที่ปรึกษา จำนวน 21 ทีมจับฉลากการนำเสนอ/สัมภาษณ์

โดยมีท่านธีรศักดิ์  อรุณวัชรพันธ์ เป็นประธานในพิธี

ชอบช่วยแชร์ให้หน่อยนะ